Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Реклама
Рекламата е важен елемент от развитието на бизнеса във всеки един момент от неговото развитие. Фирмената идентичност е част от рекламната политика на дадена фирма. Тя определя първоначалното впечатление и начина, по който ще бъдете възприети от клиентите, т.е. бързото разпознаване на предлаганите от вас продукти или услуги.

Фирмената идентичност включва разработване на основните средства за реклама:

  • Фирмено лого;
  • Фирмен слоган; 
  • Визитки; 
  • Брошури;
  • Флаери;
  • Каталози;
  • Плакати.

При създаване на вашата фирмена идентичност ще съобразим формата, шрифта, цветовете със спецификата на вашата дейност, за да бъдат бързо разпознаваеми и лесно запомнящи се.

Ние вникваме в нуждите на клиента и изготвяме подходящо индивидуално предложение. Наша цел е да оправдаем очакванията на клиенти си при реализацията на техните идеи.

Креативността, детайлите, прецизността, коректността и точността са наш стил на работа.

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестицииПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”