Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Международни стандарти
АРИРИ – Кърджали притежава дългогодишен опит при консултиране и изграждане на системи за управление съгласно изискванията на следните международни стандарти и спецификации:


 • ISO 9001:2008
  Системи за управление на качеството
 • ISO 14001:2004
  Системи за управление на околната среда
 • OHSAS 18001:2007
  Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд
 • ISO 27001:2005
  Системи за управление на информационната сигурност
 • HACCP
  Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки в хранително-вкусовата промишленост
 • Интегрирани системи
 • СЕ маркировка 

При съвместна работа консултантите на АРИРИ – Кърджали ще станат част от Вашия екип при:


 • обучeние, разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление;
 • поддръжка и подобрения на разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление;
 • подготовка за извършване оценка на съответствието на продукти с изискванията на европейските директиви (СЕ маркировка).

Полезни връзки:

Международна организация по стандартизация


Международна организация по стандаргизация.
За повече информация - ТУК

Български институт за стандартизация

Български инсттут за стандартизация.
За повече информация - ТУК.Проект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”