Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
Екип

Екипът на АРИРИ - Кърджали се състои от амбициозни и мотивирани за работа млади хора с необходимите квалификации, доказали своите знания и умения в работата си. Сдружението разполага с високо квалифицирани специалисти, притежаващи съответната теоретична подготовка и богат практически опит. Разнородните браншове, в които работим изискват от нас да поддържаме подготвени експерти във всяка една област. Консултантите и сътрудниците на АРИРИ - Кърджали непрекъснато усъвършенстват своята квалификация и актуализират познания си в своята област. Част от нашите консултанти имат сертификати за вътрешни или водещи одитори на системи за управление. Наличието на квалифициран екип дава възможност на Сдружение АРИРИ-Кърджали своевременно да отговаря на възникналите въпроси и максимално да изпълнява изискванията на своите клиенти, като надминава техните очаквания.


инж. Румен Генов - Председател на УС. Водещ консултант - програмиране, оценка на риска, управление на проекти, подкрепа на МСП, Внедряване на системи за управление съгласно ISO 9001 и ISO 27001 - rgenov [ at ] ariri.org

Десислава Сердарска - Изпълнителен директор. Водещ консултант - икономика, управление на проекти, подкрепа на МСП, Внедряване на системи за управление съгласно ISO 9001 и OHSAS 18001  -  dserdarska [ at ] ariri.org

Садифе Али - Координатор на направление „Социални дейности" и Офис мениджър - sali [ at ] ariri.org

Цевнрален офис - office [ at ] ariri.org 
 
Освен постоянния Екип на АРИРИ, в работата на Сдружението по различни проекти участват и над 20 високо квалифицирани външни експерти, чиито ангажименти са срочни и обвързани с конкретните проекти. 

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестицииПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”