Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
КонфиденциалностДекларация

Ние сме задължени да поддържаме конфеденциалността и сигурността на личната и бизнес информация на нашите клиенти. Ние уважаваме Вашата личност и бизнес интереси и признаваме, че Вие имате определени права, свързани с всяка лична и фирмена информация, получена от Вас. По този начин, ние подкрепяме европейската политика относно секретността на личните данни, както и националните и местни закони за личните данни. Вашите лични и фирмени данни ще бъдат съхранени във файлове с ограничен достъп в нашата елекронна система. Целта на тези файлове е изцяло свързана с изпълнението на мисията и целите на АРИРИ и възможността да Ви предоставим полезни услуги. Личните и фирмени данни се събират, записват и използват добросъвестно и по един отговорен начин. Личните и бизнес данни ще бъдат стриктно използвани за целите, както са изложени в нашия уебсайт или формулирани в договорните ни отношения.

Съгласно Директива 95/46/EC за защита на индивидите по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на подобни данни, ние Ви информираме, че Вие имате право да упражните Вашите права за достъп, корекция и заличаване на Вашите данни чрез изпращане на писмена нота до АРИРИ на адрес, Република България, 6600 Кърджали, ул."Пирин" № 3 ет.2 и 3. Ние прилагаме технически и административни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от неупълномощени страни, имащи достъп до Вашите данни, инцидентна или умишлена манипулация от страна на неоупълномощени страни, загуба на данни, изтриване. Ние не поемаме отговорност за реалното осъществяване на трансфера на данни през Интернет.

Екип на АРИРИПроект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”