Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

buton-over_02.jpg
Развитие на селските райони
Видео новини
 

ВАЖНО! ВАЖНО! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ КОНКУРС “SMART START – UP”
КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС ИДЕИ НА МЛАДЕЖИ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ФИРМИ В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „SMART SPECIALIZATION”
Отиди на страница       >>  
Архив новини


Проект: Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие, BG051PO002/07/2.3-01/07-23-133-С
   
Оперативна програма "Административен капацитет"

x

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”